atvipti

atvipti
atvìpti intr. LVIV669, 1 atkarti, nudribti: Atvìpusi lūpa, gatavai išsižiojusi merga Rdn. Spokso išsižiojęs, lūpa atvìpo iš to dyvo Krš. Kad i tavo atvìpusi kaip kumelės lūpa Yl. Nesijuok iš manęs, i pačios lūpa atvìpus kai kamantas Jnš. Apatinė lūpa, atvipusi iki dvišako smakro, nežymiai virpėjo M.Katil. Jis perkelia pypkę į kairę pusę, lūpa atvimpa L.Dovyd. ^ Nors žodis nepatinka, apatinė lūpa ir atvim̃pa Skp. Lūpa atvìpusi kaip kaliošis End. Tuoj lūpa atvipo kaip arkliui (rengiasi verkti) Rs. Kaip sarčikės lūpa atvìpus! Rs.Skd atsiknoti, atšokti: Šopagų padai atvim̃pa MitI68. Batų nemoku nešioti – puspadis tujau atvim̃pa Slnt. Naginės nukrito ir tūbo galai atvipo LMD(KlvrŽ).nulėpti, nulinkti: Vaikui ausys atvipę kai asiliukui Jnš. Mažasis ponas su atvipusiomis ausimis pakratė galvą . Reik ką nons daryt tam kalnieriui, bo jis labai atvìpęs Jnš. 2. pakeisti formą, išsiklaipyti, išsikreivinti: Dalgio ašminys atvìpę Kl. Kad dėjau su kirviu į akmenį, visi ašminys atvìpo Slnt. Atvìpusios mūso durys – eina šaltis kiaurai Šts. 3. ppr. praet. part. prk. būti niekam tikusiam, išvėpusiam: Neatvipę nagai jau to žmogaus, ir taip nutaikink padaryti KlK42,77(End). ^ Nebūk atvìpęs, nebūsi išstipęs LMD (Šl), LTR(Yl), Slnt, Kl, Krtn, Dr. | refl.: Vipte atsivipusi atvypėlė, t. y. vis juokias arba serga J. \ vipti; atvipti; išvipti; nuvipti; pavipti; pravipti; užvipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atvipti — atvi̇̀pti vksm. Atvi̇̀pusi apati̇̀nė lūpa …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkabti — atkàbti intr. atvipti: Nėr gražus jau dėl to, kad atkãbę lūpos Grž. Jo taip atkãbusi lūpa – nubaigs trūkti Jnšk. kabti; atkabti; nukabti; pakabti; perkabti; prikabti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkarti — 3 atkarti intr. 1. atsilošti: Nuo ilgo pjovimo atkãro ir dalgis Kv. Per daug atkaręs dalgis, kažin ar papjausi Žvr. 2. atvipti, atsiknoti: Paskui jos akys taip nuliūdo, o grakščios lūpelės taip atkaro Pč. | Atkaro nuo sienos pamušalai rš. karti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atklerti — intr. atšokti, atvipti: Atklẽręs kalnierius Rt. klerti; apklerti; atklerti; išklerti; paklerti; suklerti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkristi — atkrìsti intr. 1. atpulti šen: Akmuo krisdamas lig pat kojų atkrìto Als. 2. atvipti: Akys kaip šuliniai, lūpa atkritusi Žem. Lūpa atkrito kaip senos kumelės J.Balč. Ir lūpa atkrito besiklausant Šts. Apatinis žandas tik dreba atkritęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlepti — 2 atlèpti intr. atvipti, atkerti, atšokti: Bato užkulnis atlẽpęs Kl. lepti; atlepti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlėpti — 1 atlė̃pti intr. 1. Š nulėpti, nulinkti: Ausys atlėpusios rš. 2. atkerti, atsiknoti, atvipti: Dabar jis buvo išklypęs toksai, kreivas, susilenkęs, su išsikišusiais šonkauliais, su atlėpusiu žandikauliu B.Sruog. Kai pūtė vėjelis ir kratėsi ratai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskerti — 1 atskerti intr. 1. atspurti, atbrigzti, atskarti: Rūbas atskę̃ra ne vien tik nuo senumo: ar kur prairus, ar praplėšus, laiku neužsiūsi – jau ir atskẽro Jž. 2. atvipti, atsiknoti, atsiverti: Buvo delne žaizda užgijus, kaip pradėjau linus rauti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvipinti — atvìpinti caus. atvipti 1: Tas įėjo, kaip paprastai, gana apsiblausęs, apatinę lūpą nepatenkintai atvipinęs, sėdos ir ėmė klausinėti rš. | refl.: Kepurės lepis atsivipìnęs Kl. vipinti; atvipinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvypti — atvỹpti 1. žr. atvipti 1: Goštautaitė kiūtojo atvypusia lūpa, į šoną pakreipusi galvą rš. Jo lūpa atvypo, tartum užėjus blogumui iš vidaus M.Katil. ║ Kulnys nulakstė, padai atvypo kaip gerti norėdami Mc. 2. intr. išsilankstyti: Ašmens kirvio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”